06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Every change comes from an action 

De Stichting Miss IQ is een uiterst actieve stichting die is opgericht in 2011. Initiatiefneemster is Ruth Groenewoud, zij is voorzitter van de stichting.

De stichting Miss IQ heeft als ultieme doel kinderen en jongeren in het Koninkrijk der Nederlanden een kans te bieden op een betere toekomst. Miss IQ staat voor ‘Intelligentie Quotiënt’, waarmee de Stichting wil aangeven dat zij staat voor intellectuele ontwikkeling. Intelligentie is voor de Stichting belangrijker dan uiterlijk.

Het woord ‘Miss’ is een knipoog naar de vele Miss verkiezingen waarbij het wèl om het uiterlijk gaat. Stichting Miss IQ zet zich in om middelen bijeen te brengen waarmee de kinderen en de jongeren, die het betreft, hun innerlijke kracht kunnen ontwikkelen.
Het hoofddoel van Stichting Miss IQ in de meeste brede zin is, zoals hierboven aangegeven, bijdragen aan een beter lot voor kansarme schoolkinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Tevens, indien mogelijk, elders in de wereld.

Dit heeft geresulteerd in het ondersteunen van basisscholen in achterstandswijken wijken op Curaçao. Uitgebreide informatie hierover is te vinden bij Projecten – a. Ondersteuning basisscholen Curaçao.

Verder rekent de Stichting het ook tot haar taken om Jonge Moeders in Nederland te helpen uit hun isolement te geraken. Dit tweede doel hangt nauw samen met het hoofddoel, aangezien het ook hier gaat om het bieden van mogelijkheden en middelen die kunnen leiden tot een betere, meer gelukkige toekomst voor kinderen en jongeren.

Dat betekent het bieden van hulp en begeleiding aan jonge moeders (veelal nog tieners) en hun kinderen. Zie daarvoor ook het hoofdstuk Projecten – b. Jonge moeders aan de slag.

De overige hoofdstukken geven nadere informatie over de stichting. Vooral vragen we aandacht voor het hoofdstuk Nieuws.

Ondersteuning basisscholen Curaçao

Inzameling voor Curaçao Het hoofddoel van de Stichting Miss IQ is om geld, school- en sportmateriaal in te zamelen voor…

Lees meer

MissIQ helpt scholen op St. Maarten

Stichting MissIQ is voornemens om scholen op Sint Maarten te helpen aan allerlei schoolbehoeften. Zodra de wederopbouw op Sint Maarten…

Lees meer

Twee containers volgeladen met schoolspullen

Afgelopen zaterdag 19 augustus 2017 heeft Stichting MissIQ weer twee containers volgeladen met schoolspullen. Deze zullen deze week worden verscheept…

Lees meer

Abonneer op onze nieuwsbrief!