skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Every change comes from an action 

De Stichting Miss IQ is een uiterst actieve stichting die is opgericht in 2011. Initiatiefneemster is Ruth Groenewoud, zij is voorzitter van de stichting.

De stichting Miss IQ heeft als ultieme doel kinderen en jongeren in het Koninkrijk der Nederlanden een kans te bieden op een betere toekomst. Miss IQ staat voor ‘Intelligentie Quotiënt’, waarmee de Stichting wil aangeven dat zij staat voor intellectuele ontwikkeling. Intelligentie is voor de Stichting belangrijker dan uiterlijk.

Het woord ‘Miss’ is een knipoog naar de vele Miss verkiezingen waarbij het wèl om het uiterlijk gaat. Stichting Miss IQ zet zich in om middelen bijeen te brengen waarmee de kinderen en de jongeren, die het betreft, hun innerlijke kracht kunnen ontwikkelen.
Het hoofddoel van Stichting Miss IQ in de meeste brede zin is, zoals hierboven aangegeven, bijdragen aan een beter lot voor kansarme schoolkinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Tevens, indien mogelijk, elders in de wereld.

Dit heeft geresulteerd in het ondersteunen van basisscholen in achterstandswijken wijken op Curaçao. Uitgebreide informatie hierover is te vinden bij Projecten – a. Ondersteuning basisscholen Curaçao.

Wij willen ons daarnaast ook richten op het welzijn van Antilliaanse kinderen in Nederland.

Met name op kinderen die onder slechte (financiële) omstandigheden worden grootgebracht. Ze hebben vaak al heel jong nare situaties meegemaakt: criminaliteit, echtscheiding, verslaving.

Ze missen daardoor veel zaken waarvan klasgenootjes wel genieten: schoolreisje, lid zijn van een sportvereniging, etc. etc.

Met als gevolg isolement in de klas. Het plezier in naar school gaan neemt af, dus ook hun schoolresultaten. Daarom starten we dit PROJECT om hen te voorzien van wat zij nodig hebben. Niet via hun thuissituatie, maar specifiek vanuit aanvragen vanuit school.

Doel van Stichting Miss IQ is: kinderen, die in armoede

leven, te helpen zodat hun toekomst positief kan zijn.

De afgelopen jaren hebben wij de hulp gericht op scholen

in achterstandswijken op Curaçao. We voorzien hen van diverse

betere schoolmaterialen. Door de orkaan-ramp op Sint Maarten is

besloten de aandacht nu ook te richten op basisscholen daar. Kinderen

lopen er wat verloren rond. Ze kunnen niet naar school. Veel

scholen zijn enorm beschadigd, hun hele inventaris is vernield. Wij

gaan hen voorzien van nieuw meubilair e.d. Verzending van een

zeecontainer kost veel geld. Uw bijdrage is daarom welkom.

Websitewww.stichtingmissiq.nl

Ook op Facebook te vinden: Stichting Miss IQ

e-mailadresinfo@stichtingmissiq.nl

tel. 06 2143 5068

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Doneer aan de Stichting