skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Actie van de Nieuwe Badkapel kerk in Den Haag

Afgelopen zondag 2 juli is Stichting MissIQ aanwezig geweest bij de zondagdienst in de Nieuwe Badkapel kerk in Den Haag.  De jeugdgroep van de kerk wilde zich graag inzetten voor de Stichting d.m.v. het verkopen van koekjes en cakejes. Hier is een mooi bedrag uit voortgevloeid wat als donatie aan Stichting MissIQ is gegeven.

Onze speciale dank gaat uit naar:
– Jesse van der Toorn
– Bart Verbaan
– Jack de Graaf

inzamel img_0269