skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Afgelopen week (week 27) was voor Stichting Miss IQ heel enerverend.

We ontvingen van een uitgeverij 10 dozen met kinderboeken, puzzels en schriften. Die gaan we sorteren en dan verdelen over diverse basisscholen op Curaçao.

Donderdag hebben we In Tilburg een 40-voets container ingeladen met schoolinventaris (tafels, stoelen, kasten, bureaus, bureaustoelen, e.d.).

Zaterdag zijn we (Ruth Groenewoud en twee trouwe vrijwilligers) naar Zeewolde gegaan, met de wagen van John Pronk Transport B.V. Daar stond een container klaar bij het AZC Columbus om gevuld te worden met schoolinventaris van maar liefst 4 scholen: Sbao de Springplank; Dependance Basisschool ’t Wold; Basisschool In de Lichtkring en OBS ’t Kofschip. Met daarbij ook schoolinventaris van het AZC zelf.

Het materiaal bestond uit schoolmeubilair, kasten, schoolborden, leesboeken, spelmateriaal, etc. Er waren ter plekke gelukkig ook veel vrijwilligers, van het AZC en de scholen, wel 25 man sterk.

Dat stemde ons zeer dankbaar.

Bovendien zorgde mw. Betty Geerse van het AZC voor een lunch voor ons allen. Waarvoor onze grote dank!

Het is onvoorstelbaar dat zoveel organisaties, vooral scholen, hun overtollige, nog goede spullen, gratis aan ons beschikbaar stellen. Uiteraard kost het ons geld aan transport daarvandaan. Dat kunnen we, mede dankzij donaties van o.a. de AFAS Foundation en bijdragen van particulieren, gelukkig opbrengen.

Ook doen we zelf zoveel mogelijk aan promotie. We organiseren twee keer per jaar een Fancy Fair en doen, waar mogelijk, mee aan sponsoracties.

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet en hulp van een aantal trouwe medewerkers.