skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Aftreding Johan Remkes als Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland

Wij vinden jammer om te moeten melden dat de heer Johan Remkes heeft aangegeven geen deel meer te zullen uitmaken van ons Comité van Aanbeveling.

De heer Remkes heeft vrijwel vanaf het begin er in toegestemd dat wij zijn naam mochten vermelden, vanuit zijn waardering voor onze stichting.

Zijn aftreden als Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland vormde ook zijn besluit ons Comité te verlaten. Daarvoor hebben wij alle respect.

Wij zijn hem zeer dankbaar voor de periode dat hij er deel van uit maakte. Wij wensen hem een genietvolle periode toe.

We hopen dat wij een succesvol beroep mogen doen op zijn opvolger.