skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Behoefte aan extra man- en vrouwkracht

Stichting Miss IQ heeft als doel kinderen en jongeren in het Koninkrijk der Nederlanden een kans te bieden op een betere toekomst.
Miss IQ staat voor ‘Intelligentie Quotiënt’, waarmee de Stichting wil aangeven dat zij staat voor intellectuele ontwikkeling.
Wij krijgen steeds meer aanvragen voor hulp. Daarom hebben we dringend behoefte aan extra man- en vrouwkracht.
Wij zoeken mensen die PC-vaardig zijn en mensen die goed zijn in Fondsenwerving.
Ben jij jong gepensioneerden of heb je anderszins wat tijd over en wil je ons helpen?
betreft vrijwilligerswerk, onkosten worden uiteraard vergoed.
Aanmelden kan via e-mail: info@stichtingmissiq.nl