06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

overheid/donateurs

Wij van Stichting MissIQ willen duidelijk maken dat wij geen enkele vorm van subsidie ontvangen van een overheidsinstantie. We hebben meerdere aanvragen voor subsidie verstuurd maar worden hier helaas niet in gehoord. Wij zijn afhankelijk van donaties van individuen en…

Read More

Hulp van diverse kanten

We krijgen van diverse kanten veel hulp voor de scholen op Sint Maarten die vanwege de orkaan IRMA enorm veel schade hebben. Zo kregen we van Verbond van Verzekeraars tien computers voorzien van Windows 10. En voeren leerlingen van scholen…

Read More

Ondersteuning basisscholen Curaçao

Inzameling voor Curaçao Het hoofddoel van de Stichting Miss IQ is om geld, school- en sportmateriaal in te zamelen voor de basisscholen in de achterstands-wijken van Curaçao. Deze scholen ontfermen zich over de minderbedeelde kinderen die in deze wijken onder…

Read More