06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Nieuw kabinet Curaçao

Willemstad 2017, Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het land Curaçao verleende diensten. Vervolgens heeft de gouverneur de navolgende…

Read More