skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Donatie van 300 stoelen en tafels

Zaterdag 15-12-2018 naar Assen een donatie van 300 stoelen & tafels.

Met aan de heer Marc Tjeerdsma en de heer Folgert Hulshof.

Schoolmeubilair NHL Stenden Assen.

En ons dank aan de vrijwilligers, die een hele dag bezig waren 21:30.