skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Nieuw kabinet Curaçao

Willemstad 2017,

Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het land Curaçao verleende diensten.

Vervolgens heeft de gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het kabinet Ruggenaath:

  • De heer E.P. Rhuggenaath
  • Mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito
  • Mevrouw M.M. Alcala-Wallé
  • De heer Q.C.O. Girigorie
  • De heer H.F. Koeiman
  • De heer I.S. Martina
  • De heer K.A. Gijsbertha
  • De heer A.E. Konket
  • Mevrouw S.F.C. Camelia-Römer

Daarnaast zijn heer A.N.V. Begina en mevrouw E.M.D. Eisden, benoemd tot Gevolmachtigde Minister respectievelijk plaatsvervangend Gevolmachtigde Minister.

Genoemde ministers en gevolmachtigde ministers hebben aansluitend ten overstaan van de Gouverneur de eed afgelegd.

regering-curacao