06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

VERSLAG WERKBEZOEK aan CURACAO voor Stichting Miss IQ van 23 nov. t/m 5 dec. Deelnemers: Ruth Groenewoud (voorzitter) en Eugènie Herlaar (PR-medewerkster).

Woensdag 23 nov.: Aankomst op Curaçao.
Donderdag 24 nov.

Om 08.15 uur waren we, volgens afspraak, aanwezig bij Radio Krioyo aan de Gosieweg 133.
Om 08.45 volgde een live interview van een half uur. Daarin werd het doel van ons bezoek uiteengezet (kijken bij de scholen die al hulp hebben gekregen en bezoek aan scholen die om hulp hebben gevraagd).

Vervolgens gingen we naar het kantoor van Scheperboer & Parris, advocaten, aan
de Santa Rosaweg 25, voor een oriënterend gesprek.
Mevrouw Scheperboer-Parris runt een stichting die ook scholen helpt aan materialen
vanuit Nederland. Zij wil samenwerking. Hun netwerk is de ‘business’, dus zakelijke
contacten. Haar stichting stuurt spullen mee in containers van andere
organisaties/mensen. Dus niet via eigen containers zoals Miss IQ dat doet.

Wij houden nader contact over mogelijke samenwerking.
Vrijdag 25 nov.

We gingen vroeg naar de parochie van Jan Doret, we hadden een afspraak om 09.00 uur met pastoor Alton Fraai. Doel was na te gaan of al het, door ons kosteloos gestuurde, materiaal voor de voetbalclinic door ProCamp goed was aangekomen en de laatste details over de organisatie daarvan te horen.

Wij hoorden van hem dat de clinic niet op een terrein bij Brievengat, zoals aan ons doorgegeven, maar op het terrein van SV VESTA op Juan Hato zou plaatshebben.

Direct terug in ons verblijf is naar alle perscontacten de nieuwe locatie van de clinic doorgemaild.
Zaterdag 26 nov.

We waren om 08.30 uur bij het terrein van SV VESTA.

Daar waren de Nederlandse trainers al heel ver gevorderd met het klaarmaken
van het veld.
De ProCamp trainers gaven daarnaast uitleg aan de Antilliaanse jonge mensen die de

trainingen gaan voortzetten. Al het materiaal van ProCamp blijft daartoe achter.
Rond 09.00 uur kwam de eerste bus met kinderen; een kwartier later volgde de
tweede bus en zo verder. In totaal hebben 225 kinderen meegedaan.
De krant: Amigoe stuurde een fotograaf. Wij hebben een verslag ervan aan de krant gemaild. Dat stond een paar dagen later in de Amigoe.
 Zondag 27 nov.

Vandaag afspraken voor komende week nagetrokken en vastgelegd.

 Maandag 28 nov.

We zijn naar de Prins Bernhardschool gegaan (op Rio Canario). Deze school heeft om hulp van de Stichting Miss IQ gevraagd.

We werden rondgeleid, er zijn veel foto’s gemaakt van het hele slechte meubilair. Daar zijn we echt van geschrokken. De volgende container met spullen is voor deze school.

De school heeft 308 leerlingen en 112 op de kleuterschool. Er is grote behoefte aan

meubilair, kasten, speelgoed, sportattributen, laptops.
Daarna hebben we speelgoed voor de kinderen van de Speelschool Koekeloere gebracht voor het Sinterklaasfeest. Deze speelschool heeft eerder materiaal van ons ontvangen.

Ruth ontving van deze speelschool een (aan beide kanten) bedrukt T-shirt met een bedanktekst en handjes van de kinderen.

 Dinsdag 29 nov.

Deze dag kwam de verslaggeefster, Lidanel Molenaar, van het Antilliaans Dagblad voor een uitgebreid interview, bestemd voor een latere weekendbijlage van 2 pagina’s. We hebben 2 uur met haar gesproken.

Het interview verliep goed. Ruth heeft alles goed uitgelegd. We hadden vooraf
een lijstje van aandachtspunten gemaakt zodat we niets konden vergeten. Ruth
krijgt de tekst van het interview vooraf toegestuurd ter goedkeuring.

Woensdag 30 nov.

Op het programma stond een bezoek aan scholen die eerder materiaal hebben toegestuurd gekregen. Daar ook foto’s gemaakt. We gingen allereerst naar de Speelschool Koekeloere en vervolgens naar de school San Hosé bij Barber.
Deze school heeft met de 4de container (van sept. 2016) veel materiaal gekregen.
Men liet het ons vol trots en dankbaarheid zien. Een leerkracht liet de gekregen
lesboeken zien, die zij nu gebruiken. Hij vertelde dat zij bezig zijn met het opzetten
van een schoolbibliotheek, daarvoor zijn Nederlandse leesboeken zeer welkom.
Na de rondleiding kwamen 2 groepen leerlingen naar de speelplaats, ze
overhandigden aan Ruth een grote oorkonde met dankwoord en ze zongen haar toe.

 Donderdag 1 dec.

Vandaag was er het bezoek aan het Radulphus College, Cas Coraweg 57.
We hebben gesproken met de directrice mw. Marion Thomasia.

We zijn rondgeleid, hebben foto’s gemaakt, ook hier heel slecht meubilair.
Wij hebben in Nederland contact met een VWO-school die materiaal beschikbaar heeft. Dat

zou geschikt zijn voor het Radulphus College.
Als dat materiaal dan bij ons komt maken we foto’s en sturen die naar mw. Thomasia.
Het wachten is daarna op haar reactie, het regelen van de kosten, voordat we
een container kunnen regelen.
Voorts is contact gezocht met enkele TV-zenders. Het TV-station Nos Pais, mavis@nospais.cw  heeft positief gereageerd. Wij krijgen een interview op onze vertrekdag, 5 nov. ’s morgens om 09.15 uur.

Ook is telefonisch een afspraak geregeld voor een interview bij Tele Curaçao, ook op onze vertrekdag om 10.15 uur.

Vrijdag 2 dec./ zaterdag 3 dec. en zondag 4 dec.

Deze dagen hebben we gebruikt om bovenstaande afspraken bevestigd te krijgen. Dat lukte niet bij TVDirect 13, helaas. We hebben ook telefoontjes gepleegd met nog enkele contacten.

Maandag 5 dec.

Om 08.30 waren we bij het TV-station Nos Pais. We werden goed ontvangen.

De presentatrice wist ervan, had alles goed voorbereid.

Eugènie heeft het interview ondergaan.

Het interview duurde circa een half uur. Alle punten kwamen aan bod.

Het interview wordt nog de hele week regelmatig herhaald.

Daarna gingen we naar Tele Curaçao.

Ook hier is Eugènie geïnterviewd. Het duurde circa 10 minuten. Het was wel wat  oppervlakkiger dan bij Nos Pais. Maar we waren in elk geval weer onder de aandacht.

Daarna moesten we snel terug naar ons verblijf. We werden om 13.30 uur opgehaald door het busje dat ons naar HATO bracht.

EINDE WERKBEZOEK door de STICHTING Miss IQ.