skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Onderwijs in het Caribisch Nederland

Onderwijs in het Caribisch Nederland

Wij van Stichting MissIQ zetten ons in voor een betere toekomst voor kinderen die in armoede opgroeien in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. Stichting MissIQ wilt de kern van het probleem aanpakken en maatschappelijk betrokken zijn. Kinderen die in armoede opgroeien willen wij behoeden voor criminaliteit en hen hulp bij ontwikkeling en professionele educatie aanreiken.

Het kerndoel van de stichting is om geld, school- en sportmaterialen in te zamelen voor de schoolgaande kinderen van de basis- en middelbare scholen in de arme wijken van Curaçao. De Nederlandse overheid heeft een onderwijsagenda voor het Caribisch Nederland gemaakt. Hierin gaat het vooral over de onderwijskwaliteit en de verbetering van de leerprestaties. Echter zijn de voorzieningen en situaties van de scholen op Curaçao vaak armoedig te noemen, wat de verbetering van de onderwijskwaliteit natuurlijk niet ten goede komt.

Wij van Stichting MissIQ zijn van mening dat de situatie van de scholen in het Caribisch Nederland eerst drastisch moet verbeteren voordat er aan verbetering van de onderwijskwaliteit kan worden gedacht. Ieder kind verdient goed onderwijs. Voor goed onderwijs zijn er goede schoolmaterialen nodig, hier ontbreekt het vaak aan. Juist daarom verzamelt Stichting MissIQ schoolmaterialen om deze vervolgens naar scholen in het Caribisch Nederland te verschepen. De schoolbesturen en de kinderen zijn hier erg blij mee. Een belangrijke zaak waarvoor wij ons zullen blijven inzetten!

Bron: Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland: samen werken aan kwaliteitschool-curacao