06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Het bestuur van Stichting Miss IQ is als volgt samengesteld:

Ruth Groenewoud
(voorzitter)

Stefan Groenewoud
(Vicevoorzitter)

Lidia de Graaf
(secretaris)

Joop Pols
(penningmeester)

Kirty Hok A Hin
(bestuurslid)

Sinds maart 2016 op ons kantoor dit kunstwerk.
Het staat symbool voor de samenwerking binnen ons bestuur.
Het kunstwerk is een beschilderd ei waarop vijf hoofden zijn afgebeeld.