skip to Main Content
06 2143 5068 072 531 55 79 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Overhandiging tekeningen – Glorieux College & Coromotto College

Op dit ogenblik is een comitélid van de stichting op Curacao en is naar Glorieux College & Coromotto College voor het overhandigen van de tekeningen.