skip to Main Content
06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

overheid/donateurs

Wij van Stichting MissIQ willen duidelijk maken dat wij geen enkele vorm van subsidie ontvangen van een overheidsinstantie. We hebben meerdere aanvragen voor subsidie verstuurd maar worden hier helaas niet in gehoord. Wij zijn afhankelijk van donaties van individuen en inzamelingsacties die bepaalde scholen voor ons doen.

Namens Stichting MissIQ willen wij de donateurs bedanken voor de donaties die wij tot dusver hebben mogen ontvangen!

Stichting MissIQ heeft de laatste tijd erg veel spullen gekregen om te verschepen naar Sint Maarten en Curaçao. Deze spullen hebben wij van meerdere scholen en instanties gekregen. Wij willen de scholen die ons spullen hebben gedoneerd hartelijk bedanken. Wij zullen er zorg voor dragen dat de spullen goed terecht komen!