06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Persbericht Wijkkrant Alkmaar-Noord

NL Doet, ook actief in de Blije Mare

In het weekend van 11 en 12 maart was het gezellig druk in het centrum van de RK-parochie De Blije Mare. In het kader van de landelijke actie ‘NL Doet’ presenteerde daar de Stichting Miss IQ op vrijdag een High Tea voor de ouderen in de wijk en op zaterdag een knutsel- en speldag voor de kinderen. Deze gratis aangeboden activiteiten werden zeer gewaardeerd.

Stichting Miss IQ bestaat al 5 jaar met als doelstelling kinderen en jongeren in achterstandssituaties een kans te bieden op een betere toekomst en waar mogelijk ook aandacht te geven aan ouderen. Zie de website: www.stichtingmissiq.nl.De stichting heeft twee belangrijke projecten:

a.steun aan basisscholen in achterstandswijken op Curaçao. Die steun bestaat uit het leveren van schoolmaterialen (van meubilair tot speelgoed, sportmaterialen en schrijfbehoeften).

b.jonge alleenstaande moeders in Nederland adviseren en op weg helpen om uit hun isolement te raken. Er wordt geadviseerd op het gebied van scholing, sollicitatie, financiën, opvoeding etc.

Voor al dit werk is veel geld nodig. Op dit moment is een volle container onderweg naar Curaçao. Daarvoor is geld bijeengebracht via een collecte in de RK-kerk van de Blije Mare, via een sponsoractie van Basisschool De Zes Wielen in Oudorp en dankzij diverse sponsors.

Op 4 juni aanstaande organiseert Stichting Miss IQ een Fancy Fair in De Blije Mare om zo weer geld te verzamelen voor verzending van een volgende container. Er zijn standplaatsen te huur voor verkoop van eigen spullen. Informatie daarover volgt binnenkort in de media. Ook is informatie te verkrijgen via info@stichtingmissiq.nl. Wie zelf een goed idee heeft voor sponsoring (via een actie of iets dergelijks) kan zich daarmee ook melden op dit mailadres.

NL DOET 015    st7Ouderen genieten van de High Tea en de kinderen zijn aan het knutselen.