skip to Main Content
06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Inzameling voor Curaçao

Het hoofddoel van de Stichting Miss IQ is om geld, school- en sportmateriaal in te zamelen voor de basisscholen in de achterstands-wijken van Curaçao. Deze scholen ontfermen zich over de minderbedeelde kinderen die in deze wijken onder minimale omstandigheden leven.

De stichting hecht belang aan professionele educatie. De leerkrachten bieden goed onderwijs, alleen ontbreekt het hen aan de juiste middelen om dat onderwijs te ondersteunen.

Werkbezoeken

Tijdens werkbezoeken aan deze scholen is uitgebreid gesproken met directies en leerkrachten. Ook is de situatie op deze scholen in ogenschouw genomen. Daarbij bleek onder meer het volgende:

  • er wordt gewerkt met materiaal van 30 jaar geleden
  • er is gebrek aan schoolkrijt
  • men gebruikt verouderde leerboeken
  • er is nauwelijks goed en schoon speelgoed
  • verantwoord sportmateriaal ontbreekt
  • het speelmateriaal op het schoolplein is kapot of verouderd
  • het meubilair, zowel voor de kinderen als voor de docenten, is versleten
  • er is sprake van achterstallig onderhoud aan de gebouwen
  • er is geen toezicht op veiligheid

Daarnaast zorgen docenten er vaak voor dat de kinderen van hun klas wat te eten krijgen door zelf wat mee te nemen.

Middelen

De stichting Miss IQ stelt zich ten doel deze scholen te helpen aan beter materiaal en financiële middelen om aan het onderhoud van de gebouwen te besteden.

Intussen heeft de Stichting zoveel bekendheid gekregen dat vanuit het hele land overtollig, in goede staat verkerend, schoolmateriaal (meubilair, sportattributen, speel- en knutselspullen, schriften, krijt, potloden, etc. etc.) werden en worden toegestuurd.

Hulp aan deze scholen kan ervoor zorgen dat deze kinderen, die in armoede leven, behoed worden voor criminaliteit door hen een goede ontwikkeling en professionele educatie aan te reiken. Dit geeft uitzicht op een betere toekomst.

Voor uitgebreide informatie over deze ondersteuning aan de basisscholen is er het Projectplan Onderwijs Curaçao. Belangstellenden kunnen dit projectplan aanvragen via de mail

Verslag curacao

Op maandag 28 augustus arriveerde voorzitter Ruth Groenewoud van Stichting MissIQ op Curaçao. Vrijwilliger Willem Rojer was op dat moment al een aantal dagen aanwezig op het eiland. De containers die al gearriveerd waren op het eiland waren echter nog niet vrijgegeven door de douane. In Nederland was alles geregeld m.b.t. het invoeren van de containers, maar toen ze aan kwamen op Curaçao bleek niemand hier vanaf te weten. We werden van het kastje naar de muur gestuurd en uiteindelijk diende er nog extra geld betaald te worden uit de stichtingkas om de containers door de douane te laten. Het gevoel overheerste dus dat de eerste week redelijk verloren was aangezien het erg moeizaam ging om de containers vrijgesteld te krijgen.

Op maandag 4 september hebben Ruth en Willem kennis gemaakt met Pim Steinmeijer, directeur van AFAS Caribbean. Een hele leuke ontmoeting met een hele leuke en spontane jonge man die het hart op de juiste plek heeft en ook zeer te spreken was over het werk dat Stichting MissIQ doet. Door de donatie die de AFAS Foundation ons heeft gedaan is het mogelijk gemaakt de containers te vullen en te verschepen naar Curaçao. Bedankt hiervoor AFAS!

Dinsdag 5 september kwam de eerste container aan bij het Kolegio Alejandro Paula. De heer Steinmeijer heeft tijd vrijgemaakt om bij de opening van beide containers te zijn en was hier dus ook aanwezig. De schooldirecteur heeft ons ontzettend goed ontvangen en was erg blij met de spullen die wij de school brachten. Medewerkers van de school hielpen om de container leeg te halen en wij zagen meteen dat de spullen op de juiste plek terecht kwamen.

De volgende dag is de andere container naar de Prins Bernard school vervoerd. De school was erg blij met de spullen en benadrukte aan de heer Steinmeijer dat ze erg blij waren met de donatie die AFAS gedaan heeft aan Stichting MissIQ. De Prins Bernard school heeft twee jaar moeten wachten op de eerste container en over twee weken volgt de tweede container alweer. Bij de opening van deze container was ook lokale pers aanwezig die hier een mooi verslag van uitbracht. De spullen die beide scholen niet konden gebruiken zullen naar andere scholen worden gebracht die dat wel kunnen gebruiken.

Donderdag zijn Ruth en Willem naar een aantal scholen op het eiland geweest die een beroep hebben gedaan op de stichting om te oriënteren waar de behoefte het hoogst is. Helaas kunnen wij niet iedereen tegelijk helpen, maar we doen onze uiterste best!

Op vrijdag heeft er een gesprek plaatsgevonden met een ambtenaar van het ministerie van onderwijs. Zij vroegen om hulp voor 48 openbare scholen. De doelstelling van Stichting MissIQ is om in 2018 acht tot tien containers te verschepen naar Curaçao en het ministerie zal hieraan bijdragen.

Ruth is momenteel weer terug in Nederland om hier weer verder te gaan met de werkzaamheden van de stichting. Willem is nog op Curaçao om de twee containers die nu nog onderweg zijn op te wachten en erop toe te zien dat de containers naar de scholen worden vervoerd. De containers zullen op maandag 25 september arriveren op Curaçao.

Zonder de AFAS Foundation was dit niet gelukt en onze grootste dank gaat dan ook uit naar AFAS!

De meubels zijn binnen!!!!!!!

Iets over half negen vanochtend reed de 40 ft container gevuld met tweedehands meubilair uit Nederland het schoolplein van Kolegio Alejandro Paula binnen.Op het plein werd de container opgewacht door de heer Sillé, rector van Kolegio Alejandro Paula ,KAP, de heer Pim Steinmeijer, Directeur van AFAS Caribbean, Mevrouw Ruth Groenewoud en de heer Willem Rojer van Stichting Miss IQ.
Middels deze weg wenst KAP een enorm woord van dank uit te brengen naar Mevrouw Groenewoud en de heer Willem Rojer van Stichting Miss IQ die ononderbroken hebben gewerkt aan de levering van deze meubels voor het KAP. Het geheel verliep niet van een leien dak toen bij aankomst van de containers op Curacao bleek, dat de gemaakte afspraken omtrent betaling voor de inklaringskosten achterwege bleven. Echter hun onuitputtelijke inspanningen, hun doortastende geest, hun doorzettingsvermogen en het gevoel hun eiland op afstand te willen helpen, hebben er toe geleid dat hun werk verder ging dan enkel het leggen van kontakt tussen de scholen in Nederland, waarvan meubilair economisch is afgeschreven en de schoolbesturen en regering op Curacao om deze meubels, die nog in prima staat verkeren in te zetten op de desbetreffende scholen.
Stichting Miss IQ met als donateur AFAS Foundation hebben het mogelijk gemaakt dat wij vandaag deze goederen op onze school geheel kosteloos mogen ontvangen. Later deze week zal ook nog een container bij Prins Bernard school geleverd worden.
Een dank gaat ook uit naar de volgende bedrijven voor het verzorgen van het transport te weten Cusbro NV, Sunrise Transport en Douane Curacao voor de vlotte afhandeling van de inklaring.
And last but not least gaat er ook een speciale dank uit naar AFAS Foundation die via hun hun donatie aan Stichting Miss IQ, de school en de leerlingen op KAP,vandaag, a better place to be maakt!