skip to Main Content
06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

De heer J.W. (Johan) Remkes is geboren in Zuidbroek/Groningen.

Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1978 kwam hij zowel in de Provinciale Staten van Groningen terecht alsook in de gemeenteraad van Groningen. In 1993 werd hij lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD.

In 1998 werd hij staatssecretaris in het kabinet-Kolk II en in 2002 vicepremier en minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende I. Vanaf 2003 was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetten-Balkenende II en III. Zijn ministerschap eindigde in 2007.

In 2010 werd Remkes commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland.