06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

Mevrouw D.H. (Dagmar) Oudshoorn-Tinga is geboren in Breda. Ze groeide op in Goes als enig kind in een eenoudergezin. Na een jaar geneeskunde te hebben gestudeerd in Antwerpen studeerde Oudshoorn van 1994 tot 1998 orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting opvoedings- en gedragsproblemen.
Na haar studie ging ze werken bij een rijksinrichting voor gedragsgestoorde jongeren. Naast haar werk als raadsonderzoeker strafzaken bij de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam volgde ze een interne opleiding ‘jeugdbescherming’. Vanaf 2000 werkte ze als selectiefunctionaris jeugd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag. In 2006 werd ze deelgemeentevoorzitter van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Sinds 2010 is zij burgemeester van Uithoorn.

Zij is naast C.v.A-lid van Stichting Miss IQ ook onbezoldigd lid van het bestuur Vluchtelingenwerk Nederland en lid van de Raad van Toezicht binnen de Nederlandse Adoptiestichting.