06 2143 5068 0251 296 098 info@stichtingmissiq.nl Bankrekening nr. NL53 RABO 0170 2384 66

De heer H.G. (Hubert) Fermina is een Nederlandse verpleegkundige, bestuurder en voormalig politicus voor Democraten 66 (D66).
Hij is van Nederlands-Antilliaanse komaf. Hij volgde een HBO-opleiding in de verpleegkunde en werkte vervolgens in diverse verpleegkundige functies.

In de jaren tachtig en negentig vervulde hij voor D66 diverse politieke functies. Zo zat hij in de gemeenteraad van Lelystad en van Dordrecht plus een tijd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Na een periode als wethouder in Dordrecht werd hij in de tweede helft van de jaren negentig lid van de Tweede Kamer, waar hij zich bezighield met (en deels ook woordvoerder was voor) onderwerpen op het terrein van welzijn, geestelijke gezondheid, beroepen in de volksgezondheid, sport en Nederlands-Antilliaanse zaken.

Na zijn Kamerlidmaatschap werd hij in 1999 directeur van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van discriminatie. Fermina was en is ook in tal van andere bestuurlijke functies actief onder andere op het terrein van minderheden.

Hij ondersteunt de Stichting Miss IQ als algemeen adviseur.