Algemene Informatie

Stichting Miss IQ heeft een ANBI status sinds december 2011.
Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding bij het uitvoeren van werkzaamheden voor de stichting.

Stichting MissIQ
Adres: Berenkoog 77, 1822 BN  Alkmaar
Telefoon: 072 531 55 79 / 06 2143 5068
Email: info@stichtingmissiq.nl
Bank: NL50 INGB 0008 086 398

KvK-nr 54261104
RSIN-nr 851232462
ANBI-status sinds 12/2011

Bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun bestuurslidmaatschap of het bijwonen van vergaderingen.
Uitgaven die aan de stichting verbonden vrijwilligers of stagiaires hebben gedaan in opdracht van het bestuur worden op vertoon van betalingsbewijzen vergoed.

Samen staan we sterk

De personen achter Stichting Miss IQ​