Op 7 mei a.s. wordt een speciale BON KUNE
gehouden in De Blije Mare in Alkmaar
van 16.00 tot 20.00 uur.

Bon Kune is een Antilliaanse Bingo.
I.p.v. van cijfers worden afbeeldingen gebruikt. Elke speelkaart heeft
3 afbeeldingen.
Zodra die 3 afbeeldingen zijn getrokken, heeft men ‘Bon Kune’ en dus prijs. Er worden 20 ronden gespeeld, telkens met een nieuwe kaart.
Deelname is € 20,00 voor 20 ronden.
Elke ronde levert een prachtige prijs op.
Organisatie: Stichting Miss IQ
i.s.m. Catering Banda Bou, uit Amsterdam.
Locatie: De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Zaal open en kaartverkoop: 15.45 uur
Vooraf kaarten bestellen, en dus zeker zijn van een plaats, kan door overmaking van € 20,00 op rekeningnr. NL53RABO 0170 2384 66 van
Stichting Miss IQ onder vermelding van:
naam, tel.nr. en deelname Bon Kune 7 mei.
De kaarten krijgt men dan bij binnenkomst