Dat een stichting als de onze best enthousiaste helpers kan gebruiken is duidelijk als je onze website hebt bekeken.

Voor het vele werk dat we uitvoeren zijn we dan ook dringend op zoek naar ‘helpende handen’.

Hoofddoel van onze stichting is:

Bijdragen aan een beter lot voor kansarme schoolkinderen in het Caribische deel van ons Koninkrijk, met name op Curaçao.

Dat doet de Stichting via ondersteuning van basisscholen in achterstandswijken op het eiland, door hen te helpen aan materialen waarvoor zij zelf geen geld hebben.

Dingen als boeken, schriften, potloden, tafels, stoelen, kasten, enz. enz. eigenlijk alles wat op een school te gebruiken is.

Dat materiaal krijgen we gratis van scholen in ons land. Die scholen zijn blij dat ze hun nog goed bruikbare, overtollige spullen niet zomaar hoeven te dumpen bij het grof vuil, omdat ze weten dat die nog een lang tweede leven krijgen op Curaçao via onze stichting..

Wij verzamelen deze materialen in onze opslagruimte in Alkmaar. Als er voldoende bij elkaar is om een container te vullen, volgt de verscheping naar Curaçao, waar de scholen het heel dankbaar in ontvangst nemen.

Uiteraard hebben wij vooraf gecontroleerd welke scholen daarvoor in aanmerking komen. Onze vertegenwoordigster op het eiland regelt de juiste verdeling.

Om die schoolspullen in Alkmaar te krijgen kunnen we enthousiaste helpers goed gebruiken.

We moeten namelijk die schoolmaterialen ophalen bij de betreffende scholen in ons land. Het aanbod van de scholen groeit enorm.

Dus zijn we op zoek naar: chauffeurs voor door ons te huren busjes, ook mensen die helpen met het in- en uitladen en het opbergen in de opslagruimte.

MAAR WE DOEN MEER!

Voor hulp bij onze evenementen zijn vrijwilligers ook van harte welkom.

Stichting Miss IQ organiseert van tijd tot tijd evenementen om geld in te zamelen om het transport te bekostigen.

Ook dat kan niet zonder hulp van vrijwilligers: om te helpen bij de kaartverkoop, bij de informatiestand, bij de verkoop van snacks, maar ook bij het inrichten van de ruimte waar het evenement plaatsvindt.

Voel je er voor om je vrije tijd ZINVOL te besteden, en daarmee een bijdrage te leveren voor de verbetering van de situatie van schoolkinderen op Curaçao, in het tropisch deel van ons Koninkrijk?

AANMELDEN KAN VIA: info@stichtingmissiq.nl

Alvast heel veel dank daarvoor.