De minister van Onderwijs van Curaçao bracht maandag 31 juli een officieel bezoek aan de stichting MissIQ. Zo kon ze met eigen ogen zien welke inspanning de stichting levert om basisscholen op Curaçao te ondersteunen.

Stichting Miss IQ is in 2011 opgericht door de Heerhugowaardse Ruth Groenewoud, van oorsprong Antilliaanse. Het hoofddoel van de stichting is: bijdragen aan een beter lot voor kansarme schoolkinderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, met name op Curaçao. Er zijn namelijk veel scholen die te maken hebben met een oude, gebroken en versleten inventaris waarop kinderen moeten zitten en docenten mee moeten werken. Ook is er vaak sprake van verouderde lesmethoden, wat de kwaliteit van onderwijs niet ten goede komt. Gevolg hiervan is: veel voortijdige schoolverlaters die een grotere kans hebben om in de criminaliteit terecht te komen.

Opslagruimte
De stichting wil scholen (vooral in achterstandswijken op het eiland) ondersteunen door hen te helpen aan materialen waarvoor zij zelf geen geld hebben. Materialen zoals boeken, schriften, potloden, tafels, stoelen en kasten, maar ook muziekinstrumenten en materialen voor sport en spel. Eigenlijk alles wat op een school te gebruiken is. Scholen in Nederland vervangen eens in de zoveel tijd hun inventaris. Die scholen schenken hun spullen aan de stichting MissIQ. Medewerkers van de stichting halen de spullen op, controleren ze op kwaliteit, slaan ze op in de opslagruimte in Alkmaar om ze vervolgens te verschepen naar Curaçao. Dankzij donaties, ook van grote organisaties en fondsen, kan de stichting dit werk doen.

Grote delegatie
De overheid van Curaçao is zeer geïnteresseerd in het werk van MissIQ. Vandaar dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mevrouw drs. M. Alcalá-Wallé, een officieel bezoek bracht aan de stichting bij de opslagruimte in Alkmaar. Zij werd vergezeld door de secretaris-generaal van onderwijs en de vertegenwoordiger van de openbare scholen op het eiland. Met hen mee kwam de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, de heer A. Begina.