Op zaterdag 25 november a.s. wordt in het kerkcentrum ‘De Blije Mare’ in Alkmaar een gezellige braderie gehouden . De opbrengst is bestemd voor de getroffen basisscholen op Sint Maarten.

Deze Multiculturele Braderie wordt georganiseerd door de Stichting Miss IQ, die al eerder dergelijke succesvolle evenementen heeft gehouden.

Wie voor die dag een tafel wil huren voor verkoop van eigen producten kan zich nu al aanmelden. Men ontvangt dan een inschrijfformulier en tevens uitgebreide informatie over de voorwaarden van deelname. Aanmelden kan via een mail naar info@stichtingmissiq.nl

De opbrengst van de verhuur van de tafels en de verkoop van diverse multiculturele snacks is bestemd voor het goede doel. Ook kunnen bezoekers een bijdrage doneren.

Het verkregen eindbedrag wordt gebruikt om schoolinventaris te verschepen naar Sint Maarten. Diverse scholen daar zijn zwaar getroffen door orkaan IRMA. Veel spullen, vooral schoolmeubilair, zijn onbruikbaar geworden. De Stichting Miss IQ heeft genoeg schoolmaterialen in voorraad om die scholen te helpen.

De Braderie vindt op 25 november plaats van 11.00 tot 17.00 uur, in De Blije Mare, Kajakstraat 60 in Alkmaar.