Afgelopen dinsdag 27 februari is Stichting om twee 40ft zeecontainers vol te laden met schoolmaterialen. De containers zijn onderweg naar het eiland Sint-Maarten, dat in september 2017 getroffen werd door orkaan Irma. De ingeladen spullen bevatten onder meer bureaus, archiefkasten en vergadertafels. De spullen zijn bedoeld voor de leerkrachten van de twintig getroffen basisscholen op het eiland.

Het in zeer goede staat verkerende materiaal, is verkregen van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Het pand van het verbond ondergaat een grote verbouwing en er komt nieuw meubilair. Het Verbond zocht naar een bestemming voor het ‘oude’ meubilair en kwam uit bij Stichting Miss IQ. Wij weten hier natuurlijk wel raad mee.

Het was een zware dag en er moesten erg veel spullen worden ingeladen, maar om 9 uur ’s avonds konden de deuren dicht. Dirk Zaagman en Ruud van Dijk, Jan van der Kleij

van het Verbond van Verzekeraars hebben het mede mogelijk gemaakt dat alle spullen konden worden ingeladen, onze dank hiervoor! Ook willen we directeur Richard Weurding en bestuurs- en directiesecretaris Annemieke van Kaam-van Westhreenen van het Verbond bedanken voor de donatie van het meubilair!

Als de spullen aankomen op het eiland zullen wij alle betrokken partijen op de hoogte houden d.m.v. een verslag en foto’s.