Miss IQ zorgt al bijna 10 jaar dat tweedehands schoolmateriaal van Nederlandse scholen een nieuw leven krijgt op scholen op Curaçao. Dat verhoogt niet alleen de leerkwaliteit voor leerlingen, maar ondersteunt ook leerkrachten bij lesgeven.
Zo helpen we mee een betere toekomst van kinderen.

Versterken van welzijn van Antilliaanse kinderen in Nederland

Met veel Antilliaanse gezinnen in Nederland gaat het prima. Zij hebben hun plek in de maatschappij gevonden. Maar er zijn ook kinderen waarvan de omstandigheden niet florissant zijn. Vaak maken zij deel uit van één-ouder-gezinnen. Deze kinderen missen dingen waarvan klasgenootjes wel genieten. Zoals: meegaan op schoolreis, een laptop, een sportvereniging of een muziekschool gaan, etc.

Zo raken zij het contact met medeleerlingen een beetje kwijt. Soms hebben ze moeite met Nederlands en is bijles nodig. Het plezier om naar school te gaan neemt af en dus ook hun schoolresultaten. Ze ervaren het gevoel dat ze anders zijn en anders leven dan de gewone kinderen in Nederland.
Zij dreigen vroegtijdig school te verlaten en belanden mogelijk in het criminele circuit.

Miss IQ wil de mogelijkheid onderzoeken om deze basisschoolleerlingen te voorzien van wat zij nodig hebben. Niet via hun thuissituatie, maar door aanvragen vanuit school, via Antilliaanse verenigingen en stichtingen en fondsen die zich hard willen maken voor deze kwetsbare kinderen.

Miss IQ geeft geen geld. De bedoeling is dat wij voorzien in wat nodig is: betalen van schoolreisje, zorgen voor lidmaatschap van een sportclub, voorzien in bijles, etc.

De doelgroep van dit project in ontwikkeling zijn kwetsbare Antilliaanse kinderen (2 – 14 jr); bijvoorbeeld uit Den Helder, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. (Zie kader voor cijfers van Den Haag)

Zonder samenwerking slagen we niet

Miss IQ trekt zich het lot van Nederlandse kinderen met Antilliaanse achtergrond aan. En daarin zijn we gelukkig niet de enige. In het verleden hebben we al samengewerkt met bijvoorbeeld Parlan Jeugdhulp, MEE & de Wering, en Siriz.
De komende tijd gaat Miss IQ op zoek naar samenwerkingspartners en financiers.

Interesse? Neem contact met ons op.

Kerncijfers Antillianen in Den Haag
  • Ruim 4 op de 10 groeit op in een minimahuishouden; tegenover nog geen 10% Nederlandse kinderen.
  • Bijna 10% verlaat vroegtijdig de school; ter vergelijking: onder Marokkaanse en Turkse Hagenaars is dat 5 tot 6%.
  • Ruim 17% groeit op in een eenoudergezin; tegenover 7% Nederlandse kinderen.
  • Zo’n 20% van de jongeren ontvangt hulp. Veel meer dan bijvoorbeeld Marokkaanse Hagenaars (9%).
  • Ruim driekwart heeft matig tot ernstig overgewicht. Dat is het hoogste percentage van alle inwoners van Den Haag.