Stichting MissIQ is voornemens om scholen op Sint Maarten te helpen aan allerlei schoolbehoeften. Zodra de wederopbouw op Sint Maarten begint zal de stichting materiaal gaan sturen.

De Stichting MissIQ is al jarenlang gespecialiseerd in het verzamelen en verzenden van middelen voor scholen op Curaçao. Dat betreft scholen in arme wijken, die geen geld hebben voor vernieuwing van inventaris.

De stichting krijgt van scholen in Nederland het materiaal dat daar overtollig wordt als zij nieuw aanschaffen.

Deze middelen (meubilair, kasten, sport- en spelmateriaal en andere leermiddelen) is nog in zeer goede staat.

Na overleg met het Rode Kruis en het Ministerie van Koninkrijksrelaties, zal de stichting schoolinventaris en andere zaken naar Sint Maarten verschepen. In de opslagruimte van de stichting is al veel materiaal daarvoor aanwezig.

Via sociale media zal de stichting een oproep doen aan scholen in Nederland om daartoe aanvulling beschikbaar te stellen. De Stichting MissIQ is bereikbaar via: info@stichtingmissiq.nl of tel. 06 21435068.