Over ons

MissIQ over het ontstaan en de realisatie van de doelstelling

Al een aantal jaren leefde bij Ruth Groenewoud de behoefte om iets te doen aan de barre omstandigheden van schoolkinderen in bepaalde wijken op haar geboorte-eiland Curaçao.

Ze had gehoord dat sommige kinderen zonder ontbijt naar school kwamen, omdat er thuis nauwelijks geld was voor een goede maaltijd. Het ontbrak deze kinderen dan ook vaak aan energie om op school bij de les te blijven.

Daarbij was de leeromgeving ook verre van ideaal: kapot schoolmeubilair, verveloze muren, geen speeltuigen op de speelplaats, onvoldoende leermiddelen, gebrek aan schriften en schrijfmateriaal.

In 2010 besloot ze daarvoor daadwerkelijk actie te ondernemen. Na een jaar voorbereiding heeft zij een Stichting opgericht met als doel middelen bijeen te brengen ter verbetering van bovengenoemde zaken.

Om een stichting op te zetten is geld nodig. Ruth Groenewoud kwam op het ludieke idee daarvoor een benefiet-avond te organiseren. In de traditie van Curaçao koos zij voor de vorm van een Miss-verkiezing. Waarbij het niet, zoals bij gebruikelijke Miss-verkiezingen, zou gaan om uiterlijk schoon en een mooi figuur. Voor deze Miss-verkiezing werd de nadruk gelegd op het innerlijk: hoe denken de deelneemsters over het doel van de nieuwe stichting. Willen zij zich hiervoor inzetten.

Het ging dus om hun manier van invoelen in de situatie van die schoolkinderen, om hun innerlijke kwaliteit, hun Inner Quality. De naam werd: Stichting MissIQ, waarbij het publiek de afkorting IQ las als Intelligence Quotient. En dat is, jammergenoeg, toen zo gebleven.

Gevraagd werd aan de kandidates om tijdens hun presentatie op die benefiet-avond hun mening te geven over het belang van een goede opleiding, van een onbezorgde jeugd, van speelplezier, enz.

Tevens moesten zij zorgen voor een attribuut dat zij die avond ter verkoop moesten aanprijzen, waarna een veiling volgde van deze door hen aangeboden zaken.

De winnares kreeg een week verblijf op Curaçao aangeboden. Niet bedoeld als vakantie. Zij kreeg als opdracht mee om in die week op een aantal basisscholen een speels programma te organiseren voor de leerlingen.

Er deden veel kandidates aan mee. Elke deelneemster had een uniek voorwerp meegebracht.

Een jury bepaalde wie de winnares werd.

Die avond was een groot succes. Daarmee werd voldoende geld binnengehaald om als startkapitaal voor de nieuwe Stichting te dienen.

We zijn nu vijf jaar verder.

Van het aanvankelijke plan, om in de toekomst via dergelijke speciale miss-verkiezingen geld bijeen te brengen, werd al gauw afgestapt. De opzet van zo’n avond vergde teveel energie. Dat dreigde ten koste te gaan van het doel: het daadwerkelijk verzamelen van materiaal voor verzending naar de scholen op Curaçao.

Dat doel werd al snel bereikt door bekendmaking van die vraag aan scholen in ons land via social media. Met als gevolg het aanbod van diverse scholen. Scholen, die vanwege aanschaf van nieuw meubilair, sport- en spelmateriaal, hun overtollig geworden, veelal nog goede materiaal, graag aan de stichting wilden schenken, in plaats van het in de afvalcontainer te moeten dumpen.

Daardoor bleek al snel de behoefte aan goede opslagruimte. Hiervoor werd een bedrijf gevonden dat gratis ruimte beschikbaar stelde.

Ook had het bestuur tijd en geld nodig om op Curaçao na te gaan hoe groot de noodzaak was bij de scholen die hulp vroegen.

Gelukkig werd ook geld verkregen via donateurs en door sponsoring.

Er werden organisaties bereid gevonden een actie te houden met geldopbrengst voor de stichting.

Zo bestemde Basisschool De Zes Wielen in Alkmaar een sponsoractie van de leerlingen voor MissIQ. De leerlingen haalden bij ouders en vrienden geld op: voor elk rondje dat ze door de wijk rond de school aflegden (op fiets, rolschaats, step e.d.).

Toerclub Omnisport in Heerhugowaard vroeg aan de deelnemers van hun Avondfietsvier-daagse een extra deelnamebedrag.

Dat geld was zeer welkom en hard nodig om het materiaal per zeecontainer te vervoeren. Al na maanden, vanaf het ontstaan van de Stichting, kon de eerste volle container (van 40 kuub) worden verstuurd.

De statuten van de Stichting werden intussen ook aangepast. Om te komen tot een duidelijke en juiste omschrijving van de doelstelling werd de noodzaak van goede educatie als extra belangrijk doel van de Stichting toegevoegd aan de statuten.

Hoewel de naam ‘MissIQ’ wel eens tot misverstanden aanleiding gaf, werd toch besloten de naam te handhaven. Zo was de Stichting immers inmiddels bekend geworden.

Stichting Miss IQ is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Miss IQ
Berenkoog 77
1822 BN Alkmaar
072 531 55 79 / 06 2143 5068
info@stichtingmissiq.nl
KvK 54261104

© 2020 Stichting MissIQ. Deze site bevat analytics trackingcode met ip-adres anonimisering.