Over Stichting Miss IQ

In 2011 richtte Ruth Groenewoud Stichting Miss IQ op. Al snel werd de eerste zeecontainer naar Curaçao verscheept. Inmiddels zijn in totaal 100 containers getransporteerd en daarmee hebben wij ruim 12500 Caribische schoolgaande kinderen geholpen.

We ontvangen graag bruikbare spullen en slaan die tijdelijk op totdat we genoeg materiaal hebben om een container te vullen. Met hulp van gulle gevers lukt dat elke keer weer! De verzending is zeer kostbaar. Financiële hulp van fondsen, sponsors en donateurs is onontbeerlijk en zeer welkom.

Totaal zijn er 116 containers verzonden en daarbij ruim 12500 schoolkinderen geholpen.

Ruth Groenewoud

Oprichtster
In duurzame vorm

Afgeschreven schoolspullen recyclen.

Ruth Groenewoud (1955) is als kind opgegroeid in Curaçao en volgde zelf in een armoedige situatie onderwijs. Pas toen ze op haar 20e levensjaar naar Nederland verhuisde, kreeg ze onderwijs naar Nederlandse maatstaven. Miss IQ gunt alle kinderen in het Nederlands koninkrijk goed onderwijs.

Wij gunnen alle Caribische kinderen een steuntje in de rug. Onze aanpak is een duurzame vorm van armoedebestrijding. Miss IQ helpt door afgedankt maar nog bruikbaar schoolmeubilair, afgeschreven kantoorinventaris, sportattributen en muziekinstrumenten te verzamelen en dat te verschepen naar scholen. De scholen gebruiken deze goederen nog jarenlang. Zo bouwen we met minimale kosten samen aan het onderwijs en dus de toekomst van de jeugd op Curaçao.

En daarbij kunnen we uw steun gebruiken.

120

Jarig
bestaan

10000
+

Jaarlijkse
donaties

1160

Containers
verscheept

208000
+

Kinderen
geholpen

highlighted
kinderen-muziek-instrumenten
kind-speelt-muziekinstrument

Wij hebben meer dan
9500+ kinderen geholpen

Ruth Groenewoud

Over de oprichtster van stichting MissIQ

Ruth Groenewoud wilde iets doen aan de barre omstandigheden van schoolkinderen in bepaalde wijken op haar geboorte-eiland Curaçao. Persoonlijke ervaringen in haar jonge jeugd doen Ruth nog dagelijks beseffen dat het niet alleen om intellectuele ontwikkeling gaat, maar ook om sociale weerbaarheid. Met name voor meiden.
In haar eigen woorden: “Respect voor elkaar, daar gaat het om!”

Helaas is de leeromgeving waar kinderen deze belangrijke waarden leren, verre van ideaal: kapot schoolmeubilair, verveloze muren, geen speeltuigen op de speelplaats, onvoldoende leermiddelen, gebrek aan schriften en schrijfmateriaal. 

Ontmoet de leden van Stichting Miss IQ