Over ons

Afgeschreven schoolspullen recyclen.
Voor hun toekomst.

Op Curaçao, een eiland behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden, wonen nog steeds kinderen die zonder ontbijt naar school lopen, op kapotte stoeltjes zitten en onderwijs krijgen met verouderd lesmateriaal.
En toch gaan zij alle dagen blij op weg naar hun toekomst. Hoe moeilijk dat in onze ogen ook mag lijken.

Miss IQ geeft hen een steuntje in de rug. Onze aanpak is een duurzame vorm van armoedebestrijding. Miss IQ helpt door afgedankt maar nog bruikbaar schoolmeubilair, afgeschreven kantoorinventaris, sportattributen en muziekinstrumenten te verzamelen en dat te verschepen naar scholen. De scholen gebruiken deze goederen nog jarenlang.
Zo bouwen we met minimale kosten samen aan het onderwijs en dus de toekomst van de jeugd op Curaçao.

En daarbij kunnen we uw steun gebruiken.

Spullen zijn gratis. Verzenden is duur.

In 2011 richtte Ruth Groenewoud Stichting Miss IQ op. Al snel werd de eerste zeecontainer naar Curaçao verscheept. Inmiddels zijn in totaal 34 containers verzonden en ruim 3200 schoolkinderen geholpen.

We ontvangen graag bruikbare spullen en slaan die tijdelijk op, totdat we genoeg materiaal hebben om een container te vullen. Met hulp van gulle gevers lukt dat elke keer weer!
Maar de verzending is zeer kostbaar. Financiële hulp van fondsen, sponsors en donateurs is onontbeerlijk en zeer welkom.

Dus: Niet weggooien, maar weggeven. Aan MissIQ.

Over oprichtster Ruth Groenewoud

Ruth Groenewoud wilde iets doen aan de barre omstandigheden van schoolkinderen in bepaalde wijken op haar geboorte-eiland Curaçao. Persoonlijke ervaringen in haar jonge jeugd doen Ruth nog dagelijks beseffen dat het niet alleen om intellectuele ontwikkeling gaat, maar ook om sociale weerbaarheid. Met name voor meiden.
In haar eigen woorden: “Respect voor elkaar, daar gaat het om!”

Helaas is de leeromgeving waar kinderen deze belangrijke waarden leren, verre van ideaal: kapot schoolmeubilair, verveloze muren, geen speeltuigen op de speelplaats, onvoldoende leermiddelen, gebrek aan schriften en schrijfmateriaal.

Ruth besloot actie te ondernemen en richtte in 2011 Stichting Miss IQ op.
En toen ging het snel. Berichtgeving via social media zorgde voor een groot aanbod van scholen, die afgeschreven of overtollig materialen niet in een afvalcontainer wilden dumpen, maar aan de stichting wilden schenken.

Inmiddels is de bekendheid van Miss IQ op Curaçao en in Nederland gegroeid, is opslagruimte gevonden en kan Ruth steunen op een Comité van Aanbeveling en betrouwbare samenwerkingspartners.
Ruth: “We hebben met onze zendingen van schoolmeubilair, lesmateriaal, sportattributen en muziekinstrumenten vele duizenden schoolkinderen op de weg naar hun toekomst een steun in de rug gegeven. Daar doe je het toch voor!”

Stichting Miss IQ
Berenkoog 77
1822 BN Alkmaar
072 531 55 79 / 06 2143 5068
info@stichtingmissiq.nl
KvK 54261104

© 2021 Stichting MissIQ. Deze site bevat analytics trackingcode met ip-adres anonimisering.