Evenals in 2018 hebben we al vroeg in het nieuwe jaar van 2019 een grote schenking van materialen ontvangen van de Internationale Hogeschool NHTV in Breda.

Deze school is enorm aan het renoveren. Ook de naam is gewijzigd. M.i.v. 2019 is het de University of Applied Sciences. Deze school biedt wo- en hbo-opleidingen en kennis op het gebied van games, media, hotel, facility, logistiek, mobiliteit, toerisme, stedenbouw en vrije tijd.

Door die renovatie en verhuizing naar een nieuwe locatie (met aanschaf van nieuw materiaal), wordt veel van de bestaande inventaris overbodig. Dankzij het contact met mw. Esther Coremans van de afd. Bedrijfsvoering, zijn deze overtollige, nog in zeer goede staat verkerende materialen, aan onze stichting Miss IQ geschonken.

Die zijn in twee weekends door onze vrijwilligers opgehaald. Het betrof circa 600 leerling-setjes (tafels en stoelen), enkele digitale borden, kasten, banken e.d.

We zijn heel dankbaar voor deze schenking. Wij kunnen daarmee dit jaar weer scholen op CuraƧao blij maken. Zij kunnen dan eindelijk hun sterk verouderde en vaak kapotte, versleten spullen, afdanken. Het meubilair en andere zaken uit Nederland gaan daar dan een welbesteed ‘tweede leven’ leiden.