Stichting MissIQ was op gesprek bij Commissaris van de Koning Dhr. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland en tevens lid van comité van aanbeveling van stichting MissIQ. Dhr. Arthur van Dijk had aangegeven graag in gesprek te gaan over vraagstukken die Ruth Groenewoud heeft n.a.v. het werk van haar stichting en het projectplan voor de aankomende jaren.

Ruth Groenewoud, voorzitter van stichting MissIQ, die al jaren succesvol containers met Schoolmaterialen doneert op Curaçao kan er niet over uit. De hulp vanuit scholen aan de Stichting is groot en ook vanuit het bedrijfsleven kan zij rekenen op hulp. Hulp vanuit de overheid is er echter niet. Ruth Groenewoud in 2018 benoemd tot Ambassadeur voor Curaçao is echter vastberaden om haar doel te bereiken en dat is uiteindelijk alle scholen op Curaçao voorzien van meubels en materialen, maar ook het onderhoud en veiligheid staat op de agenda.

Ruth Groenewoud vindt dat zij Curaçao een hoop te bieden heeft en zoekt vooral manieren om deuren te kunnen openen en naar de juiste connecties om haar doel te verwezenlijken. Ze wil o.a. graag de bevolking en het bedrijfsleven van Curaçao betrekken in haar plan om zo ook de economie te verbeteren.

Nu de stichting een enorme groei doormaakt en de plannen steeds groter worden, is Ruth Groenewoud enorm dankbaar om in gesprek te gaan met Dhr. Arthur van Dijk, die naast de stichting ook Curaçao een warm hart toedraagt.
Ruth Groenewoud wil Arthur van Dijk dan ook bedanken voor zijn kostbare tijd en zeer warme ontvangst.

Arthur van Dijk en Ruth Groenewoud