Willemstad 2017, Op 29 mei 2017 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, de leden van het kabinet Pisas eervol ontslag verleend, onder dankzegging van de vele aan het land Curaçao verleende diensten. Vervolgens heeft de gouverneur de navolgende personen benoemd als minister in het kabinet Rhuggenaath: De heer…