Tag: Jaaroverzichten

Nieuws

Resultaten in 2018

Ook in 2018 zijn weer een aantal scholen verblijd met inventaris geschonken door onze stichting. Dat het echt noodzakelijk was dat men beter materiaal kreeg, is te zien aan de hierbij geplaatste foto’s van oud en van nieuw materiaal. Ook de blijdschap van de kinderen over de nieuwe situatie is van de foto’s af te zien. Het betrof de volgende scholen: Het Radulphus College, de Johan van Walbeeck school, het Coromoto College en het Glorieux College.

Nieuws

Miss IQ kijkt terug op gunstig voorjaar

Dit jaar, 2018, begon voor onze Stichting MissIQ heel hectisch. Het bestuur en medewerkers waren druk bezig met het regelen van hulpgoederen voor de scholen op Sint Maarten die getroffen waren door de orkaan IRMA.

Na aanvankelijk moeizame communicatie door slechte verbindingen, mede wegens gebrek aan elektra, kreeg de stichting uiteindelijk goed contact met een school en na verloop van tijd ook met de overheid. Daardoor konden begin februari, dankzij een flinke donatie, 2 containers met schoolinventaris naar Sint Maarten worden gestuurd. Die werden begin april gevolgd door nog 2 volle zeecontainers, met bureaus, kasten en bureaustoelen, etc., die we verkregen van het Verbond van Verzekeraars. De kosten daarvoor werden onder andere betaald door een anonieme stichting en door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs.
Intussen was er ook contact met de IBERO American Highschool op Aruba, die een beroep op de stichting deed. Ook daar kon inmiddels een volle container worden afgeleverd, waarvoor de kosten door de school zelf en door de Arubaanse overheid werden betaald.
Er lag ook nog een grote wensenlijst van scholen op Curaçao. Niet alleen basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs diende een verzoek in.

Al deze gewenste zendingen brengen de nodige hoge kosten met zich mee. Niet alleen het transport in Nederland, maar ook de kosten van verscheping van de containers drukken zwaar op het budget van de Stichting MissIQ.
Gelukkig heeft onze stichting in de afgelopen zeven jaar een grote bekendheid gekregen en wordt als zeer betrouwbaar erkend. Het gevolg is onder andere dat diverse fondsen en particuliere donateurs de stichting financieel steunen. Ook ontvangen we regelmatig steun in natura in de vorm van het gratis ter beschikking krijgen van vrachtauto’s om op diverse plaatsen in het land schoolmaterialen op te halen, zoals van Autobedrijf Aad Renses uit Alkmaar.
Eén van de grote donatie is de AFAS Foundation. Het Software bedrijf AFAS, dat dit fonds van de nodige gelden voorziet, heeft een hechte band met Curaçao. De AFAS Foundation is het volledig eens met de stelling van onze Stichting MissIQ dat de toekomst bij de jeugd ligt. Goed onderwijs is dus belangrijk. Vooral als de mogelijkheden daartoe gunstig zijn, onder meer door klaslokalen met een positieve uitstraling.

Ook voor 2018 heeft de AFAS Foundation weer financiële middelen ter beschikking gesteld waardoor, net als vorig jaar, een aantal grote zeecontainers naar Curaçao verstuurd kunnen worden met de gewenste materialen voor diverse scholen. De eerste scholen die daarvan zullen profiteren zijn het Radulphus College en de Johan van Walbeeckschool.
De voorzitter van Miss IQ, mw.Ruth Groenewoud en een van de medewerkers, hebben anderhalf jaar geleden bij het Radulphus College de deplorabele.kwaliteit gezien waarin het schoolmeubilair verkeert.
Dankzij nog heel goed inventaris van twee Hogescholen in Breda vertrekken binnenkort volle containers naar Curaçao bestemd voor Radulphus en de Van Walbeeckschool.

Wij, als stichting Miss IQ, zijn heel blij met wat we tot nu toe dit jaar hebben kunnen realiseren. Niet alleen dankzij financiële steun van fondsen, sponsors en donateurs, maar vooral ook dankzij de vele vrijwillige medewerkers op wie wij steeds weer een beroep kunnen doen. Zij verrichten sjouwwerk, inlaad-werkzaamheden, chauffeursdiensten en diverse andere voorkomende klussen.

Natuurlijk blijven wij bezig om nieuwe fondsen te benaderen en om donateurs te werven. Er is nog altijd geld te kort om aan alle wensen te kunnen voldoen. Er liggen namelijk nog zoveel aanvragen van scholen op ons bureau. Ook die willen we graag honoreren.
Wat dat betreft is elke tip daartoe van harte welkom.