Tag: Schoolmateriaal verzenden

Nieuws

Video Reportage Curacao 2020

Nieuws

Hulp bij het inladen van de containers voor Curaçao

Maar liefst twintig veteranen helpen mee met het vullen van vier containers met tweedehands schoolspullen, sportattributen en muziekinstrumenten van Nederlands scholen. Deze worden verscheept naar Curaçao, waar de schoolkinderen er nog veel plezier aan kunnen beleven.

https://youtu.be/6r9JHOVUBq8

 

 

En er is aandacht in het Alkmaarse Dagblad (maandag 31 augustus 2020) en Rodi media week 36

 

Nieuws

Compilatie donatie 7 containers Januari 2020

Nav ons bezoek aan Curacao voor de donatie van 7 containers hebben wij een compilatiefilmpje gemaakt
Is er in jullie omgeving of netwerk een school die nieuwe meubels neemt? Neem contact op
info@stichtingmissiq.nl !

Nieuws

SGO Goslinga enorm dankbaar

Augustus 2019 was het dan zover, het meubilair dat wij gedoneerd hadden gekregen van Dhr. Jos Muller
van het Huygens College in Heerhugowaard was aangekomen in Curaçao. Ruth Groenewoud, voorzitter van onze stichting en
Pim Steinmeijer, director van AFAS Software Caribbean waren beide bij het uitladen van het meubilair.

Terug in Nederland waren we natuurlijk benieuwd naar het gebruik van de materialen.
We waren dan ook blij met de mail van Adjunct directeur Michael Kwidama van het S.G.O. Goslinga
waarin hij ons bedankte en een aantal foto’s had toegevoegd.

Nieuws

Stichting Miss IQ verzendt weer schoolinventaris naar Curaçao

Zaterdag 6 juli werd door de Stichting Miss IQ weer een zeecontainer geladen met schoolinventaris voor scholen op Curaçao.

Dit keer betrof het afgeschreven inventaris van het Huygens College in Heerhugowaard. Er wordt daar in het komende schooljaar een nieuw pand betrokken. Het bestaande meubilair is daarvoor niet meer nodig. De kwaliteit daarvan is echter nog heel erg goed. Tafels, stoelen, kasten en voorraadrekken en overig klein materiaal werd uit het bestaande oude gebouw gehaald door een ploeg van negen vrijwilligers.

Bijzonder was dat één van die vrijwilligers burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard was.

Hij had eerder aangegeven het inladen van een container te willen bijwonen en daarbij te helpen. Ook hij heeft veel werk verzet. Hij was zeer onder de indruk van wat er bij het laden van een container komt kijken.

Inmiddels zijn er nu zes containers ingeladen. Daar komen binnenkort nog twee bij. Daarna gaan alle acht containers naar Curaçao.

Nieuws

#Bedankt #iedereen

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao, dhr. Anthony Begina, heeft voor afgelopen zaterdag 22 juni voor vrijwilligers gezorgd bij het inladen van 2 containers voor Curaçao. De vrijwilligers waren veteranen en oud-militairen en defensie.

Daarbij natuurlijk de vaste ploeg van de stichting: Rob, Peter, Dorus, Roy, Ron en pastor Franklin Brigitha van de RK Mariakerk.

Het inladen van de container t.b.v. scholen op Curaçao is mede mogelijk gemaakt door AFAS Foundation.

Bekijk hieronder de film van het inladen van de containers!

 

En de foto’s …

Nieuws

Enorme zending schoolmaterialen mogelijk dankzij AFAS Foundation

Van 24 september tot 8 oktober jl. verbleef, mw. Ruth Groenewoud, voorzitter van Stichting Miss IQ, op Curaçao.
Zij was daar om de aankomst, de invoer en het lossen van maar liefst ZES containers te regelen. De containers bevatten gevarieerde inventaris voor scholen op het eiland. Dit materiaal was bestemd voor het Radulphus College, de Johan van Walbeeck school, het Coromoto College en de Basisschool Glorieux.

De financiering van deze enorme zending was vooral mogelijk dankzij een donatie van de AFAS Foundation. Bovendien waren gratis verblijf en autohuur geregeld door AFAS Curaçao, via de directeur dhr. Pim Steinmeijer.

De AFAS Foundation, van het softwarebedrijf AFAS, draagt al een jaar bij in de kosten van dit soort zendingen. De directie staat volledig achter de doelstelling van Stichting Miss IQ:
Kinderen die, waar ook ter wereld, in armoede leven te helpen op weg naar een betere toekomst.
De stichting richt zich met name op scholen in het Caribisch Gebied, die behoefte hebben aan beter inventaris, maar daar zelf geen middelen voor hebben. De nood is heel hoog. Het meubilair (soms 50 jaar oud) verkeert in zeer slechte staat. Geen prettige omgeving voor kinderen, voor wie juist een prettige leeromgeving belangrijk is voor de prestaties.

De schoolmaterialen werden heel dankbaar in ontvangst genomen. Het was ontroerend om de blijdschap van docenten en leerlingen te zien.

Stichting Miss IQ is de directie van de AFAS Foundation Nederland en van AFAS Curaçao zeer dankbaar voor de donatie en voor het gestelde vertrouwen in de stichting.

 

Nieuws

Een goed gevulde container voor Curaçao

Toen Ruth Groenewoud, van stichting Miss IQ, hoorde van onze stichting Sports for Children, wilde ze zo gauw mogelijk kennis maken. Zo gezegd zo gedaan. Er bleek al gauw dat er een grote overlap betreffende onze doelstellingen was, waardoor we die dag nog besloten voor een gezamenlijk project.

Miss IQ had reeds voorbereidingen getroffen om een tweetal scholen op Curaçao te voorzien van schoolmeubilair. Tijdens die onderhandelingen kwam naar voren dat de scholen ook al langere tijd heel graag sportmateriaal zouden willen ontvangen om zo te kunnen starten met bewegingsonderwijs. Dat is nou precies waar onze stichting voor in het leven is geroepen.

Enfin, met die informatie was ons plan zo rond, onze organisaties konden de transporten van schoolmeubilair en sportmateriaal mooi combineren. En een datum was ook zo geprikt.

Op die bewuste dag werd er bij de loods van Sports for Children in Helmond 50 m3 aan sportmateriaal in een 40 foot high cube container geladen. Dat ging zo gesmeerd dat toen Ruth kwam om het bij te wonen, de container al op transport naar Pernis vertrokken was. Na een bezoek aan onze werkplaats kon ze gelukkig nog een paar dozen klein spelmateriaal meenemen om zelf nog aan de container toe te voegen als het schoolmeubilair de volgende dag zou worden ingeladen.

Wij zijn inmiddels heel benieuwd naar de berichten en foto’s van het gebruik van het materiaal als het is aangekomen in Curaçao.

Dit project is in elk geval geslaagd en wij zien uit naar een volgend gezamenlijk succesvol transport.

Dank je Ruth, voor de fijne samenwerking en dank aan beide sponsoren, Janssen Fritsen en Afas, die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Nieuws

Afgelopen week was voor Stichting Miss IQ heel enerverend

We ontvingen van een uitgeverij 10 dozen met kinderboeken, puzzels en schriften. Die gaan we sorteren en dan verdelen over diverse basisscholen op Curaçao.

Donderdag hebben we In Tilburg een 40-voets container ingeladen met schoolinventaris (tafels, stoelen, kasten, bureaus, bureaustoelen, e.d.).

Zaterdag zijn we (Ruth Groenewoud en twee trouwe vrijwilligers) naar Zeewolde gegaan, met de wagen van John Pronk Transport B.V. Daar stond een container klaar bij het AZC Columbus om gevuld te worden met schoolinventaris van maar liefst 4 scholen: Sbao de Springplank; Dependance Basisschool ‘t Wold; Basisschool In de Lichtkring en OBS ‘t Kofschip. Met daarbij ook schoolinventaris van het AZC zelf.

Het materiaal bestond uit schoolmeubilair, kasten, schoolborden, leesboeken, spelmateriaal, etc. Er waren ter plekke gelukkig ook veel vrijwilligers, van het AZC en de scholen, wel 25 man sterk.

Dat stemde ons zeer dankbaar.

Bovendien zorgde mw. Betty Geerse van het AZC voor een lunch voor ons allen. Waarvoor onze grote dank!

Het is onvoorstelbaar dat zoveel organisaties, vooral scholen, hun overtollige, nog goede spullen, gratis aan ons beschikbaar stellen. Uiteraard kost het ons geld aan transport daarvandaan. Dat kunnen we, mede dankzij donaties van o.a. de AFAS Foundation en bijdragen van particulieren, gelukkig opbrengen.

Ook doen we zelf zoveel mogelijk aan promotie. We organiseren twee keer per jaar een Fancy Fair en doen, waar mogelijk, mee aan sponsoracties.

Dit alles is mogelijk dankzij de inzet en hulp van een aantal trouwe medewerkers.

Nieuws

Schoolmeubilair goed aangekomen

Vanmorgen kregen wij van Stichting Miss IQ bericht vanuit Aruba dat het schoolmeubilair goed is aangekomen. De scholen op Aruba/Curaçao zijn hier erg blij mee en kunnen er nog jaren van genieten. De spullen die we naar Aruba hebben gestuurd hebben wij gedoneerd gekregen van het Zaan Primair Collega uit Zaandam en de Avans Hogeschool uit Breda. Hartelijk dank hiervoor!

Mochten er nog meer scholen zijn die hun meubilair gaan vervangen of ongebruikt meubilair hebben waar ze van af willen houden wij ons aanbevolen.

Dit zijn de reacties waarvoor wij het allemaal doen en we zullen hier nog lang mee blijven doorgaan!