Tag: Sint Maarten

Nieuws

Sint Maarten

Gesprek met directeur het betreft een vmbo school mevr. Mireille Regales-Peterson. Bij de rondleiding blijkt dat deze school ook zwaar is getroffen. Het dak van het restaurant was gedeeltelijk weg. Diverse lokalen zijn er zonder dak en door de regen is veel meubilair en leermaterialen verloren gegaan. Het dak van de gym ruimte is compleet weg.

Nodig: kasten; leerlingen setjes; bureaus en bureaustoelen.

Nieuws

7thDay Adventist School

Gesprek met directeur mevr. Clara George. Ze zijn erg blij met de containers. De school telt circa 325 leerlingen. Na Irma zijn veel weggegaan en ze komen nu terug. Er zijn 7 lokalen waarvan het dak is weggevaagd. Van de bibliotheek en eveneens van diverse werkruimten. Alle boeken en methoden zijn dus vernield.

Het gymlokaal dient als tijdelijke opslagplaats. Haar kantoor dient ook als opslagplaats. De stafruimte is ingericht als lokaal. Aan het begin werkten ze met een soort wissel roosten. Wat zij niet kunnen gebruiken verdelen ze onder andere scholen. Ik schrok van wat ik daar te zien kreeg.

Ze willen graag boeken, lesmethoden, muziekinstrumenten.

Nieuws

Sint Maarten 2017

Nieuws

Speelgoed opgehaald bij Rataplan Schagen voor Sint-Maarten

Maandag 26 februari mocht ik voor de kinderen op Sint-Maarten speelgoed ophalen bij Rataplan Schagen. Tina en assistent-bedrijfsleider bedankt!

https://rataplan.nl/rataplan-kringloopwinkels/kringloopwinkel-rataplan-schagen/

Nieuws

De verbouwing van het Verbondsgebouw vordert gestaag

Stichting Miss IQ stuurt wederom twee grote zeecontainers met materiaal voor de door orkaan IRMA getroffen scholen op Sint Maarten. Deze keer betreft het bureaus, archiefkasten en vergadertafels ten behoeve van de leerkrachten van de twintig basisscholen op het eiland.

Dit materiaal, dat in zeer goede staat verkeert, is verkregen van het Verbond van Verzekeraars in Den Haag. Het pand van het Verbond ondergaat een grote verbouwing. Dat betekent dat ook het meubilair vernieuwd gaat worden. Het afgeschreven meubilair is inmiddels ingeladen in twee containers. Die worden binnenkort verscheept naar Sint-Maarten.

Spin in het web van de donatie is de stichting Miss IQ, een kleine maar zeer actieve stichting die materialen en geld inzamelt om kinderen een betere toekomst te bieden. ‘Wij streven naar duurzame maatschappelijke betrokkenheid, met name door bij te dragen aan een beter lot voor kansarme schoolkinderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden’, vertelt voorzitter Ruth Groenewoud. Volgens haar hebben veel scholen te maken met oude, gebroken en versleten inventaris waar kinderen op moeten zitten en docenten mee moeten werken.

Ravage na Irma
Na orkaan Irma, die afgelopen najaar voor een ravage heeft gezorgd op Sint-Maarten, heeft de stichting haar aandacht vooral gericht op de basisscholen daar. ‘Veel scholen hebben hun complete inventaris de lucht in zien vliegen. Via het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben wij vernomen dat er naast materialen voor in de klassen, vooral ook behoefte is aan bureaus en archiefkasten voor de docenten.’

De bureaus en kasten die het Verbond doneert aan de stichting zijn voldoende voor de ruim twintig scholen op het eiland. Op 27 februari stonden twee zeecontainers op de stoep van het Verbondsgebouw om het meubilair op te halen.

 

Nieuws

Schoolmaterialen verschepen naar het getroffen eiland Sint Maarten

Op dinsdag 27 februari 2018 zal stichting MissIQ twee 40ft containers vol met schoolmaterialen verschepen naar het getroffen eiland Sint Maarten. Nadat de stichting begin januari 2018 al twee containers naar het eiland heeft verscheept zal dit nu alweer gebeuren. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de bond van verzekeraars.

Mevrouw Annemieke van Kaam-van Westhreenen en de heer Richard Weurding van het verbond van verzekeraars hebben zich ingezet om spullen van het verbond te doneren aan de stichting.

De heer Aldrik in ‘t Hout van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ook mede mogelijk gemaakt dat wij de containers kunnen verschepen.

Ook de stichting NH1816 heeft haar bijdrage geleverd.

Stichting MissIQ wilt iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd bedanken!