Tag: Werkbezoek

Nieuws

Werkbezoek van Eugénie Herlaar aan Curacao december 2018

Dit is een verslag, in chronologische volgorde, van de bezoeken die zijn afgelegd (en de contacten die zijn gemaakt). Ik werd vergezeld door een goede vriend, dhr. Buring.

Dankzij hem konden een aantal foto’s worden gemaakt van momenten waarbij ik zelf betrokken was. Ook heeft hij een paar keer zwaar materiaal gedragen.

Op donderdag 13 december:

  • Bezoek aan De Johan van Walbeeck Basisschool.

Contact met de directrice mw. Sanchez. Zij was zeer blij met het verkregen school materiaal. Vol trots leidde ze ons rond langs diverse lokalen waar geschonken inventaris goed werd gebruikt. Ook de leerlingen toonden zich verheugd. De foto’s laten dat goed zien. Ook liet ze ons met zichtbare voldoening de opgeknapte gymzaal zien. Ze benadrukte dat het verkregen materiaal goed in gebruik genomen was. Het oude, vrijwel versleten materiaal was hard aan vervanging toe.

Ze vertelde dat hun afgedankte materiaal, waarbij nog wel wat bruikbaars zat, naar andere scholen is gegaan. Het echt niet meer bruikbare materiaal stond nog voor een deel in een container op het schoolplein, klaar om afgevoerd te worden.

Ik bracht voor haar ook een beamer mee met diverse snoeren, plus een aantal stiften en wissers voor de geschonken white boards, en de nog ontbrekende standaard voor het drumstel.

Toen ze hoorde dat ik ook naar het Coromoto College zou gaan, gaf ze een zware doos met boeken mee, die in de container was meegekomen, bestemd voor Coromoto.

  • Bezoek aan het Radulphus College.

Hier kregen we te horen van de administratrice dat de directrice in vergadering zat en niet gestoord kon worden. Ik vertelde dat ik van de Stichting Miss IQ was en dat ik foto’s kwam maken van het door de stichting geschonken materiaal, zoals dat nu in gebruik was. Ik gaf aan dat ik alleen vandaag in staat was om dit te doen, gezien de grote hoeveelheid andere afspraken. Uiteindelijk ging ze naar de vergaderruimte. De directrice had geen tijd om te komen (kennelijk zelfs niet om ons kort te begroeten), maar de conciërge kreeg toestemming om ons rond te leiden. Alleen in lokalen waar geen leerlingen waren. Dat bleken veel lokalen te zijn omdat de leerlingen zich thuis aan het voorbereiden waren op de komende toetsweek. Ik heb daardoor foto’s kunnen maken, niet alleen van leerlingensets, maar ook van een digitaal bord en één van de vele kasten die door Miss IQ geschonken zijn.

Op vrijdag 14 december:

  • Bezoek aan het Coromoto College.

Contact met mw. De Sousa, directrice. Nadat ze eerst nog een calamiteit had opgelost (een leerling had zich ernstig bezeerd), had ze alle aandacht en tijd voor ons. Ook hier kreeg ik te horen hoe blij ze was met het ontvangen materiaal. En ook hier toonden de leerlingen hun blijdschap, er werd in de handen geklapt en duimen opgestoken. Ik had een verrassing bij me: een schilderij dat tijdens de Fancy Fair van de stichting Miss IQ op 3 november in Alkmaar was gemaakt. Het was een schilderij met een leuke kindervoorstelling, getekend door een bevriende beeldend kunstenares: Henny Mazurel. Het publiek heeft tijdens de Fancy Fair de tekeningen ingekleurd.

De directrice was echt verrast. Voor de foto van de officiële overhandiging werden er leerlingen bij geroepen.

Vervolgens werd de zware doos met boeken door 2 leerlingen uit onze auto gehaald. Ook daar was men heel erg blij mee.

  • Bezoek aan autoleasebedrijf Uralco BV.

Dankzij bemiddeling door AFAS Curaçao (dhr. Pim Steinmeijer) was door dit bedrijf gratis een huurauto beschikbaar gesteld aan de voorzitter van Stichting Miss IQ, mw. Ruth Groenewoud. Zij was op Curaçao eind sept./begin oktober, ter begeleiding van de ontvangst van 6 containers met schoolmaterialen.

Voor dit bedrijf had ik een kerstkaart en een dank-oorkonde van de stichting die ik daar heb overhandigd. Helaas was de directeur zelf niet aanwezig, maar de secretaresse aanvaardde de oorkonde in dank met de melding dat ze het zou doorgeven.

Op maandag 17 december:

  • Bezoek aan het Boutique Hotel.

Dankzij bemiddeling door AFAS Curaçao (dhr. Pim Steinmeijer) was in dit hotel gratis verblijf geregeld voor mw. Groenewoud. Ook voor dit hotel had ik een kerstkaart en een dank-oorkonde van de stichting ter overhandiging. Helaas was ook hier de directie niet aanwezig. De secretaresse zou de oorkonde doorgeven.

  • Bezoek aan het Glorieux College.

De blijdschap over het verkregen materiaal was ook op deze grote school duidelijk merkbaar. De directrice leidde ons rond. Ze wees niet alleen op de leerlingen sets, maar ook op de kastjes en bureaus. Ook voor deze school had ik een schilderij (zoals voor Coromoto) als verrassing. En ook hier werd dat heel enthousiast in ontvangst genomen. Er moesten leerlingen bijkomen en ook nog een leerkracht voor de officiële overhandiging. Het schilderij krijgt een plaats in de vergaderruimte.

Op dinsdag 18 december:

  • Bezoek aan douanekantoor CUSBRO.

De ontvangst door mw. Sylvia Pinedo was allerhartelijkst. Ze nam alle tijd voor een uitgebreid gesprek. Voor haar had ik een kerstkaart en een kleine kerstattentie van de stichting. Ook gaf ik haar een kerstkaart en eenzelfde attentie voor de chauffeur van Transportbedrijf SUN (die de containers zorgvuldig naar de diverse scholen had vervoerd). Mw. Pinedo zou hem dit overhandigen.

Ze meldde dat ze heel blij was met de goede verzorging van de nodige papieren voor de inklaring door de Stichting Miss IQ.

Ze was minder blij met de Curaçaose Overheid voor wie nog steeds één volle container op de kade stond (al 4 weken) omdat die Overheid nog steeds niet de kosten voor inklaring had betaald. Ze zou hen nu een ultimatum stellen.

Ze nam de Stichting Miss IQ (die voor de zending van die container had gezorgd) niets kwalijk.

Het gesprek verliep heel prettig en bij het afscheid gaf ze me een echte ‘brasa’.

Op woensdag 19 december:

  • Bezoek aan de heer Pim Steinmeijer van AFAS Curaçao.

Hij ontving ons heel plezierig. Maakte koffie voor ons, was zeer geïnteresseerd in alle bezoeken die we hadden afgelegd. Hij vertelde dat AFAS Curaçao het heel goed maakt. Hij was blij met de zendingen van schoolmateriaal. De verrichtingen van Miss IQ worden door hem en AFAS zeer gewaardeerd. Hij gaf aan dat er nog steeds grote behoefte aan schoolmateriaal is en dat AFAS graag wil meewerken om de zendingen van de Stichting Miss IQ mogelijk te maken. Ook volgend jaar weer. Dan met aandacht voor de Protestants/Christelijke scholen. Na de vele zendingen voor het RK-onderwijs zijn die nu aan de beurt.

Ook voor hem en AFAS Curaçao was er een kerstkaart en een oorkonde, die in grote dank werd aanvaard.

 

 

Het bezoek aan de heer A. Wilson, voor wie ook een kerstkaart was meegegeven, kon niet worden gemaakt. De heer Wilson woont in een gloednieuwe wijk, waarvan de straten nog niet op een kaart zijn aangegeven. Dus voor ons onvindbaar. De heer Wilson heeft Stichting Miss IQ een grote donatie gegeven. Daarvoor was de kerstkaart ook als een dankbetuiging bedoeld. Ik heb hem wel opgebeld en hem uitvoerig voor zijn donatie bedankt. Hij zei dat hij het werk van de Stichting Miss IQ zo’n donatie zeker waard vond. Vandaar zijn financiële steun. Ik heb hem gevraagd naar zijn postadres en de kerstkaart hem vervolgens toegestuurd.

Op donderdag 20 december vond de terugreis plaats.

Ik kijk met veel voldoening terug op dit werkbezoek.

De contacten waren in het algemeen zeer plezierig.

De foto’s zorgen voor een aanvulling op dit verslag.

Opgemaakt door Eugénie Herlaar

Lid comité van Aanbeveling en communicatieadviseur voor Stichting Miss IQ.

Heerhugowaard, 23 december 2018.