Vragen en antwoorden

Met IQ geven we aan dat intellectuele ontwikkeling belangrijker is dan hoe je eruit ziet. ‘Miss’ is een knipoog naar Miss-verkiezingen waarbij het wèl om uiterlijk gaat.

Vertegenwoordigers van Miss IQ halen de geschonken school- en sportmaterialen op bij Nederlandse  scholen of sponsors. Zij zijn er ook bij als de zeecontainers voor verscheping naar Curaçao worden ingeladen.

Bij het uitladen van de containers op Curaçao is altijd voorzitter Ruth Groenewoud aanwezig en  tenminste een vertegenwoordiger van de AFAS foundation.
Bij aflevering van de spullen tekenen de scholen voor ontvangst en worden foto’s gemaakt.
Onze projectleider op het eiland Elisabeth Acala doet regelmatig een controleronde langs de scholen.

Met deze maatregelen voorkomen wij dat de materialen op de zwarte markt belanden.

We hebben geen selectiebeleid. Alle scholen zijn welkom. Scholen vinden ons via mond-tot-mondreclame. Zij weten dat de materialen tweedehands zijn, maar er goed uitzien en nog zeker 5 tot 10 jaar mee kunnen gaan.
Omdat we alleen materialen kunnen leveren die ons worden aangeboden, kunnen we wensen van scholen niet altijd (direct) inwilligen.

Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk is verantwoordelijk voor buitenlands beleid, justitie en defensie. Curaçao zelf is verantwoordelijk voor gezondheidszorg, toerisme, werkgelegenheid en ook onderwijs.

De afgelopen jaren kromp de economie van Curaçao met bijna 6%. Een belangrijke oorzaak is de economische en politieke crisis in buurland Venezuela. De raffinage van olie uit dat land ligt vrijwel stil en Venezuela heeft bij Curaçao miljoenen euro’s schuld.
Dit gevoegd bij de gebrekkige belastinginning maakt dat het overheidstekort van Curaçao oploopt. Onderwijs en gezondheidszorg staan onder steeds grotere financiële druk.

De aanpak van Miss IQ is een duurzame vorm van armoedebestrijding. Door scholen in op Curaçao uit te rusten met de benodigde materialen helpt Miss IQ mee aan de toekomst van kinderen. En dus aan de toekomst van heel Curaçao.
Curaçao heeft nieuw perspectief nodig. Mogelijk komt dat met de steun voor het bedrijfsleven die Nederland heeft toegezegd. Nog een lichtpuntje is het bloeiende toerisme!

Zo lang er nog Curaçaose schoolkinderen les krijgen in schoollokalen met achterstallig onderhoud en op versleten meubilair zitten, zoeken wij gebruikt schoolmeubilair, lesmateriaal en sportattributen die er nog goed uitzien en bruikbaar zijn.
Geef afgeschreven materialen een tweede leven. Neem telefonisch, per e-mail of via social media contact op over wat u wilt schenken. We overleggen of u het komt brengen of dat we het materiaal komen ophalen.

Het verschepen van zeecontainers is kostbaar. Miss IQ waardeert ook financiële bijdragen van sponsors en donateurs. Onze ANBI-status maakt die giften voor bedrijven èn particulieren belastingtechnisch voordelig.

Stichting Miss IQ
Berenkoog 77
1822 BN Alkmaar
072 531 55 79 / 06 2143 5068
info@stichtingmissiq.nl
KvK 54261104

© 2021 Stichting MissIQ. Deze site bevat analytics trackingcode met ip-adres anonimisering.